background image
 
Revizija 1.02 
CCERT-PUBDOC-2008-12-250  
Stranica 
13/20 
 
Slika 10. Prikaz broja riješenih zakrpa u Ubuntu 8.10 
Izvor: Secunia 
Vrlo  važna  stvar  vezana  uz  sigurnosne  propuste  je  i  na  koji  način,  ali  i  u  kojoj  mjeri  mogu  ugroziti 
računalo korisnika. U nastavku je naveden grafički prikaz kritičnosti sigurnosnih propusta podijeljen u pet 
skupina: vrlo kritični, kritični, srednje kritični, manje kritični i bezopasni. 
 
Slika 11. Prikaz kritičnosti sigurnosnih propusta Ubuntu 8.10 
Izvor: Secunia 
Ubuntu inačica 8.10 najčešće je napadana udaljenim napadima (eng. remote attack). Čak 80% prijavljenih 
napada izvršeno je udaljenim napadom, što govori da je ipak potrebno obratiti pažnju na sigurnost 
Ubuntu sustava. Na temelju ovih podataka moguće je zaključiti više o sigurnosnim propustima koji će 
biti navedeni u nastavku dokumenta. 
U nastavku je naveden grafički prikaz vezan uz vektor izvršenja napada: