background image
 
Revizija 1.02 
CCERT-PUBDOC-2008-12-250  
Stranica 
14/20 
 
Slika 12. Prikaz vektora izvršenja napada na Ubuntu 8.10 
Izvor: Secunia 
Kao što će u nastavku biti prikazano, vidljivo je da su propusti u operacijskom sustavu Ubuntu 8.10 
omogućili napadačima direktan pristup sustavu u 32% napada, DoS (eng. Denial of Service) napad je 
izvršen u 23% slučajeva, a kao treća posljedica s udjelom od 18% navedeno je zaobilaženje sigurnosnih 
ograničenja. 
 
Slika 13. Prikaz posljedica sigurnosnih propusta 
Izvor: Secunia 
4.2.
 
Sigurnosni propusti 
Iako je ova inačica relativno nova, otkriveni su sigurnosni propusti koji mogu ugroziti korisnika ukoliko se 
operacijski sustav ne aktualizira redovito. Kao što je zamijećeno u prethodnim inačicama Ubuntu 
operacijskog sustava, napadač može: 
 
steći ovlast nad računalom 
 
ukrasti podatke 
 
onesposobiti samo računalo korisnika. 
Veći dio sigurnosnih propusta ugrožavao je korisnike svih inačica Ubuntu operacijskog sustava, no 
također su pronađeni neki specifični za inačicu Ubuntu 8.10. Svi dosad otkriveni propusti u ovoj inačici su 
uspješno riješeni. Neki od propusta specifičnih za ovu inačicu su navedeni u nastavku.