background image
 
Revizija 1.02 
CCERT-PUBDOC-2008-12-250  
Stranica 
3/20 
Sadržaj 
1. UVOD ............................................................................................................................................................. 4
 
2. ŠTO JE UBUNTU? ........................................................................................................................................... 5
 
2.1.
 
S
TATISTIKA
 ..................................................................................................................................................................................... 6
 
3. SIGURNOSNI PROBLEMI PRETHODNIH INAČICA ........................................................................................ 8
 
4. SIGURNOST UBUNTU 8.10 - „INTERPID IBEX“ INAČICE ........................................................................... 11
 
4.1.
 
S
TATISTIKA
 ................................................................................................................................................................................... 12
 
4.2.
 
S
IGURNOSNI PROPUSTI
 ................................................................................................................................................................ 14
 
5. USPOREDBA SA DRUGIM OPERACIJSKIM SUSTAVIMA ........................................................................... 16
 
5.1.
 
U
SPOREDBA 
U
BUNTU 
8.10
 I 
W
INDOWS 
V
ISTA
 .......................................................................................................................... 16
 
5.2.
 
U
SPOREDBA 
U
BUNTU 
8.10
 I OPEN
SUSE
 
11.0 .......................................................................................................................... 17
 
5.3.
 
U
SPOREDBA 
U
BUNTU 
8.10
 I 
F
EDORA 
9 ..................................................................................................................................... 17
 
6. ZAKLJUČAK ................................................................................................................................................. 19
 
7. REFERENCE .................................................................................................................................................. 20