background image
 
Revizija 1.02 
CCERT-PUBDOC-2008-12-250  
Stranica 
6/20 
Dakako, postoji još cijeli niz programa koje je moguće putem Interneta preuzeti i instalirati na „Ubuntu“. U 
tzv. „Knjižnici programa“ (eng. Software library) se nalazi arhiva u kojoj su programi razvrstani prema namjeni. 
Svi programi su potpuno besplatni, a preuzimanju se pristupa izravno putem sučelja operacijskog sustava. 
 
„Ubuntu“ je moguće nabaviti u nekoliko inačica, a svaka je prilagođena okruženju u kojem će se koristiti: 
 
Ubuntu Desktop - namijenjena upotrebi na osobnim računalima 
 
Ubuntu Server Edition - inačica koja je namijenjena upotrebi na poslužiteljima (eng. server) 
 
Kubuntu - umjesto GNOME grafičkog sučelja koristi jače i brže KDE grafičko sučelje 
 
Edubuntu - inačica namijenjena za upotrebu u obrazovnim ustanovama 
 
Xubuntu - umjesto GNOME grafičkog sučelja koristi XFCE grafičko sučelje koje je namijenjeno 
slabijim računalima 
 
Gobuntu - namijenjena desktop računalima uz korištenje isključivo besplatnih programskih paketa 
 
Ubuntu Mobile Internet Device (MID) Edition - inačica namijenjena upotrebi na novoj vrsti mobilnih 
računala 
 
Ubuntu Studio - inačica namijenjena za izradu i izmjenu multimedijskih datoteka 
 
Mythbuntu - inačica namijenjena za dobivanje efekta kućnog kina na računalu sa programom 
MythTV 
Kao problem pri korištenju operacijskih sustava koji su nastali iz Linuxa, prikazana je podrška za sklopovlje 
računala. Pošto su drugi operacijski sustavi (Windows i Mac OSX) rašireniji i imaju veći broj korisnika, 
proizvođači sklopovlja u nekim slučajevima ne izrađuju upravljačke programe za operativne sustave 
temeljene na Linuxu. Međutim, upravljački programi za novije sklopovlje računala se najčešće isporučuju. 
2.1.
 
Statistika 
Statistički gledano, Linux distribucije imaju poprilično mali udio korisnika na tržištu. Najveću prednost i 
dalje imaju Windows operacijski sustavi i prema najnovijim podacima taj udio iznosi 90.6%. Na drugom 
mjestu po broju korisnika nalaze se Mac operacijski sustavi sa udjelom od 5.3%. Udio Linux distribucija na 
tržištu iznosi 3.8%. 
 
 
Slika 2. Prikaz udjela operacijskih sustava na tržištu 
 
Što se tiče udjela na tržištu kod Linux distribucija, prema provedenim anketama i istraživanjima iz 
početka 2008. godine, Ubuntu svakako ima prednost pred svoja dva najveća konkurenta, Red Hat i 
Novell OpenSUSE Linuxa. Ubuntu vodi sa udjelom između 23 i 24%, dok je Red Hat distribucija na 
drugom mjestu sa pripadajućih 21%, a Novell OpenSUSE distribucija bilježi svega 13%.