background image
 
Revizija 1.02 
CCERT-PUBDOC-2008-12-250  
Stranica 
7/20 
 
Slika 3. Prikaz udjela Linux operacijskih sustava (Ubuntu, Red Hat i OpenSUSE) 
 
Za pretpostaviti je da je udio Ubuntu operacijskog sustava porastao za određeni iznos zbog objave nove 
inačice, „Interpid Ibex“. Jedan od razloga naglog širenja Ubuntu distribucije je prilagodba samog 
operacijskog sustava raznim namjenama. 
Što se tiče statistike vezane uz broj propusta, Ubuntu tim redovito izvještava korisnike putem Ubuntu 
Wiki stranice. Na toj je stranici moguće naći sve informacije vezane uz Ubutnu operacijski sustav. Ubuntu 
tim na tjednoj osnovi objavljuje web stranicu s novostima (eng. newsletter) na kojoj je moguće pronaći 
informacije poput obavijesti o događanjima vezanim uz Ubuntu, napredak u rješavanju sigurnosnih 
problema, informacije o prijevodima i razne statistike. Putem Wiki stranice korisnici Ubuntu operacijskog 
sustava pridonose svojima prijavama sigurnosnih propusta. 
Ubuntu tim na web stranici s novostima iznosi broj riješenih i broj novih propusta u sustavu. Propusti su 
podijeljeni u otvorene, kritične, nepotvrđene, nedodijeljene, te ukupan broj propusta tijekom životnog 
vijeka svih inačica Ubuntu operacijskog sustava. Podaci su navedeni u Tabeli 1. Broj izvan zagrade u 
pojedinom polju označava trenutačni broj propusta svih inačica Ubuntu operacijskog sustava, a broj u 
zagradi broj riješenih (označeno minusom ispred broja) ili novootkrivenih propusta (označeno plusom 
ispred broja). 
 
Tabela 1. Broj sigurnosnih propusta svih inačica Ubuntu operacijskog sustava tijekom zadnjih 6 tjedana 
  
7.12.-13.12. 
30.11.-06.12. 
23.11.-29.11. 
16.11.-22.11. 
09.11.-15.11. 
02.11.-08.11. 
Otvoreni 
47948 (-317) 48265 
(-233) 48498 
(+42) 48456 
(-5) 48461 
(+257) 48204 
(+264
Kritični 
15 (-1) 16 
(-2) 18 
(-1) 19 
(0) 19 
(0) 19 
(0
Nepotvrđeni 
18479 (-321) 18800 
(-778) 19578 
(-97) 19853 
(-51) 19904 
(-263) 20167 
(-218
Nedodijeljeni 
39822 (-327) 40149 
(-197) 40346 
(+47) 40299 
(+26) 40273 
(+261) 40012 
(+306
Svi (životni 
vijek) 
236667 
(+1211) 
235465 
(+1343) 
234122 
(+1884) 
232238 
(+1545) 
230693 
(+1986) 
228707 
(+2542) 
 
U postocima, vidljiva je promjena u navedenih šest tjedana kod: 
 
broja otvorenih propusta - smanjenje od 0,53% 
 
broja kritičnih propusta - smanjenje od 21,05% 
 
broja nepotvrđenih propusta - smanjenje od 8,37% 
 
broja nedodijeljenih propusta - smanjenje od 0,47% 
 
te broja svih propusta tijekom životnog vijeka sustava - povećanje od 3,48%. 
Važno je spomenuti da u navedenim periodima nije prijavljen niti jedan kritičan sigurnosni propust.