background image
 
Revizija 1.02 
CCERT-PUBDOC-2008-12-250  
Stranica 
8/20 
3.
 
Sigurnosni problemi prethodnih inačica 
Pri odabiru operacijskog sustava svakako je potrebno razmotriti nekoliko činjenica vezanih uz sustav: 
 
broj sigurnosnih propusta u životnom vijeku proizvoda, 
 
kritičnost propusta, 
 
moguće posljedice i 
 
brzina kojom se ti propusti rješavaju. 
U nastavku će biti navedene karakteristike prethodnih dviju inačica operacijskog sustava Ubuntu. Podaci su 
preuzeti sa službenih web stranica tvrtke Secunia upravo radi usporedbe sa novom inačicom, „Interpid Ibex“. 
Ubuntu 7.10, Gutsy Gibbon, objavljen je 18. listopada 2007. godine, a Ubuntu  Hardy Heron 24. travnja 2008. 
godine. Kao i prethodne inačice Ubuntu operacijskog sustava, moguće ih je još uvijek preuzeti sa službenih 
stranica. Prema statistikama tvrtke Secunia, u operativnom sustavu Ubuntu inačice 7.10 u periodu od 18. 
listopada 2007. do 15. prosinca 2008. otkriveno je 146 sigurnosnih propusta, a kod inačice 8.04 u periodu od 
24. travnja do 15. prosinca 2008. 68 sigurnosnih propusta. 
 
Slika 4. Broj otkrivenih sigurnosnih propusta Ubuntu inačice 7.10 i 8.04 
Broj otkrivenih sigurnosnih propusta ove inačice svakako je velik s obzirom na protekli vremenski period od 
objave. Međutim, treba uzeti u obzir podatak da niti jedan od otkrivenih sigurnosnih propusta nije ostao 
„otvoren“. U nastavku je naveden grafički prikaz broja riješenih sigurnosnih propusta. 
 
Slika 5. Prikaz broja riješenih sigurnosnih propusta 
Izvor: Secunia