background image
 
Revizija 1.02 
CCERT-PUBDOC-2008-12-250  
Stranica 
9/20 
 
Također je važno spomenuti kritičnost otkrivenih propusta. Podaci su slijedeći: 
 
Slika 6. Prikaz kritičnosti propusta 
Izvor: Secunia 
s upućuje na sigurnost sustava, a samim time i na sigurnost podataka i informacija korisnika. Iako operacijski 
sustavi temeljeni na Linuxu nisu najčešće napadani operacijski sustavi, potrebno je obratiti pažnju na 
sigurnost podataka na računalu. Korisno je također navesti podatak o vektoru izvršenja napada, tj. mjestu s 
kojeg je izvršen napad na Ubuntu sustav: 
 
Slika 7. Prikaz vektora izvršavanja napada 
Izvor: Secunia 
Na slijedećem prikazu moguće je uočiti na koje su vrste napada Ubuntu 7.10 i 8.04 najosjetljiviji, tj. koje su 
posljedice pronađenih sigurnosnih propusta. 
 
Slika 8. Prikaz posljedica sigurnosnih propusta 
Izvor: Secunia 
Većina sigurnosnih propusta u ovakvim operacijskim sustavima uzrokovana je instaliranim programima . Isto 
vrijedi i za Ubuntu operacijski sustav inačica 7.10 i 8.04. Pronađeni sigurnosni propusti u ovim inačicama 
operacijskog sustava Ubuntu uzrokovani su propustima u instaliranim programima. Tu spadaju oni programi 
koji su sadržani u samoj instalaciji operacijskog sustava, ali i programi koje je moguće naknadno instalirati. 
Neki od propusta su: